Bra att veta

Bra att veta

 
Förutom vanliga personuppgifter, behöver vi i god tid före resan få vetskap om eventuella allergier, rörelsehinder och/eller specialdiet för att kunna tillgodose dessa behov.
Schengenavtalet som berör 25 länder innebär inte "passfrihet". Man måste alltid kunna bestyrka sin identitet. För detta ändamål duger två olika dokument: personligt pass samt av polismyndighet utfärdat identitetskort med foto. Pass är gångbart också utanför EU. Kontrollera att din identitetshandling är giltig inför resan. Beställ nytt pass/id-kort i god tid. Läs mera på www.formin.finland.fi under fliken ”Tjänster” och ”Resedokument”. 
Reseförsäkring ingår inte i resorna. Se därför över ditt försäkringsskydd före resan. En resenärsförsäkring skyddar vid olycksfall eller plötslig sjukdom under resan, försäkringen skyddar också vid annullering pga. sjukdom före resan.

 

***
 
Resenären är skyddad enligt Allmänna villkor för paketresor, vid avbeställning p.g.a. sjukdom som drabbar resenären, dennes make/maka/sammanboende, barn eller föräldrar. Sjukdomsfallet skall vara av akut karaktär och ha varit okänt vid bokningstillfället. Avbeställningen skall så fort som möjligt tillkännages researrangören och läkarintyg företes.
Reseledaren och chauffören är med för resenärernas skull. Hon/han hjälper till när problem uppstår, stora som små. Rådgör med personalen när frågetecken dyker upp.
För att förebygga sjukdom under och efter din semester är det ditt eget ansvar att i god tid innan resan undersöka vilka vaccinationer du behöver ta.
Växla gärna redan på hemorten de valutor som behövs under resan. Närmare om pengar och valutor i informationsbrevet som alltid skickas ut inför resan.

 

***

 

Vid flygresor är det viktigt att ditt namn som står i flygbokningen är samma och likadant stavat som i ditt pass eller identitetskort. Fast du också i åratal använt ex. en förkortning eller ett smeknamn är det namnet i resedokumentet som gäller för flyget. Däremot skriver vi gärna det namn du använder dagligdags i deltagarförteckningen.
Om du reser ensam och inte vi heller har nån annan du kan dela rum med, är du tyvärr tvungen att bo i enkelrum som ibland kan vara mindre och nästan alltid kostar lite mera. Vi diskuterar detaljerna när du bokar.
Infobrevet som postas inför en resa är utförligt och svarar på många oställda frågor. 
Men fråga mera får man alltid!