IKEA och Ideapark ti 4.8 och sö 9.8

Du hittar kanske inte i hemknutarna allt du behöver inför skol- och studiestarten...

...så varför inte komma med på en shoppingresa till Tammerfors där vi besöker både

IKEA och Ideapark. I bussen får du plats för såväl mindre som större uppköp!

Läs mer under Resor -> Endagsresor