Sparesor i december 2018

Ännu finns det plats på våra sparesor 2 - 9.12 och 5 - 9.12.

Möjlighet till Jultorget i Tallinn samt en halvdagstur till Lettland.

Under sparesorna i december följer även persoliga tränaren Jessica med!

Läs mer under Resor -> Sparesor